Για τους λάτρεις της τελειότητας #4

Αυτές οι φωτογραφίες συμμετρίας και τάξης είναι ελκυστικές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα. Τόσο στην κοινωνία όσο και στην άγρια ​​φύση, οργανισμοί που είναι "πιο συμμετρικοί" έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν έναν σύντροφο από όσους δεν το κάνουν. Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτός είναι ένας τρόπος για τον εντοπισμό ενός υγιούς εταίρου.

Για τους λάτρεις της τελειότητας