Ελεγχόμενη συντριβή αεροσκάφους Boeing 727

Τα δημοφιλή Boeing 727 κυριαρχούν στους αιθέρες. Εκτός από τις έρευνες και τις μελέτες όταν είναι εφικτό γίνονται ακόμα και ελεγχόμενες συντριβές για τους ερευνητές ώστε να αποκομίζουν πολλά χρήσιμα δεδομένα για την εξέλιξη των αεροσκαφών.
Στο παρακάτω βίντεο τοποθετήθηκαν κάμερες στο εσωτερικό ενός Boeing 727 το οποίο και έπεσε στην έρημο.