Πόσο καλά θυμάσαι τους Θάντερκατς;

Οι Thunder Cats ήταν και είναι ένα από τα αγαπημένα κινούμενα σχέδια των αγοριών κυρίως της δεκαετίας του 80. Πόσο καλά θυμάστε τους χαρακτήρες;

Ποιός ήταν ο αρχηγός των Θάντερκατς

Ποιός ήταν ο αρχηγός των Θάντερκατς

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Ποιος είναι ο παρακάτω χαρακτήρας;

Στην παρακάτω φωτογραφία υπάρχει ένας εικονιζόμενος 2 φορές ποιός είναι;

Στην παρακάτω φωτογραφία υπάρχει ένας εικονιζόμενος 2 φορές ποιός είναι;

Πώς λέγετε ο παρακάτω χαρακτήρας;

Πώς λέγετε ο παρακάτω χαρακτήρας;

Πόσο καλά θυμάσαι τους Θάντερκατς;