Τεστ παρατηρητικότητας #2

Υπάρχουν 6 λέξεις που κρύβονται σε αυτή τη σκηνή των διακοπών. Πόσο γρήγορα μπορείτε να τις βρείτε;

Οι 6 λέξεις είναι: tree, fish, wave, hot, nice, boy

Τεστ παρατηρητικότητας