Απίστευτα κατασκευαστικά λάθη #1

Δείτε μια συλλογή με 57 απίστευτα κατασκευαστικά λάθη, άλλο μικρής έκτασης και άλλα που οι εργολάβοι θα ήθελαν να ανοίξει η γη να τους καταπιεί!

Κατασκευαστικά λάθη